Вход за потребители              

2019-10-23 / ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Категория: Областна администрация Монтана

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАДнес, 23.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация - Монтана бе проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В него взеха участие представители на  Областно пътно управление - Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, ОД на МВР Монтана, РУО-Монтана, общини и други членове на комисията.  Заседанието се проведе в присъствието на служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха представени, разгледани и приети Обобщен годишен доклад за 2018 г. и План – програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Монтана за периода 2019-2020 г., както и нов Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.


2019-10-17 / ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Категория: Областна администрация Монтана

ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе обучение по прилагане на Изборния кодекс на общинските избирателни комисии от област Монтана.

Заместник-председателят на ЦИК г-жа Таня Йосифова запозна присъстващите с новите моменти в изборния процес и основните акценти в работата на общинските и секционните избирателни комисии в предизборния и изборния ден.

На срещата присъстваха още представители на „Информационно обслужване" АД, органите на МВР и служба "Пожарна и аварийна безопасност", техническите екипи от Областна и Общинските администрации.


2019-10-17 / ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ


Категория: Областна администрация Монтана

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕДнес, 17.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г., Агенцията по заетостта проведе проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.

В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката е 73, като от тях:


  •   първоначално определения брой работодатели е 46;

  •   попълнили напълно анкетата са 60 работодатели;

  •   отпаднали са 3 работодатели;

  •   работодателите, отказали да попълнят анкетата са 10.


2019-10-15 / ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ И КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДОХА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯОбластната Епизоотична комисия и Консултативният съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана проведоха свои редовни заседания под ръководството на Областния управител Росен Белчев.

Събитията се състояха последователно едно след друго на 15.10.2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с участието на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.

Като част от дневния ред на Епизоотичната комисия беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г. В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.

2019-10-14 / ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА


Категория: Областна администрация Монтана

Фондация „Е-комерс Съксес“ и  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират със съдействието на Областна администрация Монтана практическо обучение за онлайн търговия, насочено към компании и предприемачи, които сега стартират или вече са в процес на реализация на собствен проект за онлайн магазин на локален или международен пазар. Партньори на обученията са Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК).

Събитието ще се проведе от 9:00 до 17:30 часа на 16 октомври 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.

Практическото обучение обхваща теми, свързани с най-важното от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин. Предназначено е за  собствениците на малък и среден бизнес, които искат бързо и ефективно чрез възможностите на електронната търговия да спечелят нови пазари в България, Европа и света.

Акценти в програмата на инициативата са правната регламентация на продажбите по Интернет, съобразена с българско и европейско законодателство, планиране на ефективен ръст, логистика, стратегии за привличане на нови клиенти, техники за успешни продажби и достъп до финансиране на онлайн проект с ваучерната система на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).


2019-10-07 / ЗАПОВЕД


Категория: Областна администрация Монтана

2019-10-03 / ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ


Категория: Областна администрация Монтана

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕНа 01.10.2019 г. Областната епизоотична комисия проведе в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана свое поредно редовно заседание.

В рамките на ръководеното от Зам. областния управител инж. Цветко Цветков събитие разширеният състав на комисията, включващ ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения,  обсъди хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, в това число и предложените от общинските администрации алтернативи на терените, които за момента не са получили одобрение съгласно изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.


2019-09-27 / ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА


Категория: Областна администрация Монтана

На 01 октомври 2019 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.

Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени) с продължителност до 15 минути, като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  

Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.

Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.


2019-09-25 / НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


Категория: Областна администрация Монтана

НА 24.09.2019 Г. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ ПРОВЕДЕ СЕДМИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯСедмичното заседание на Областната епизоотична комисия бе проведено от заместник областният управител инж. Цветко Цветков.

 На заседанието бе представена информация от директора на Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Монтана, за актуалната епизоотична обстановка – нови огнища на Африканска чума по свинете в страната и в Европа.

Представeна бе информация за хода на процедурите по съгласуване от РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ на заявените от общините терени за загробване.

Изнесена бе информация от РДГ – Берковица, във връзка с план за отстрел на диви свине и прогноза на базата на предварителните разчети по дружини за ловен сезон 2019-2020 г.