Вход за потребители              

2021-01-15 / ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджет за 2021 година на Община Созопол


Категория: Община Созопол


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев

на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА И НПО НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021г., което предвид въведените ограничителни мерки с цел овладяване на разпространението на COVID-19, ще извърши при следната последователност:- Откриване на процедурата на 15 януари 2021г чрез обявяване на проектобюджета на интернет страница на Община Созопол- www.sozopol.bg и приемане на анкети, които могат да бъдат попълнени и изпратени на следния линк: https://www.surveyrock.com/ts/7Y9GVO , или чрез подаване на формуляр в Център за административно и информационно обслужване (фронт-офис) на Община Созопол или електронна поща – obshtina@sozopol.bg ;- Представяне на проектобюджета чрез публикуване на видеозапис на 27 януари 2021г в 14.00 часа в канала на Община Созопол в интернет платформата YouTube - Sozopol Minicipality Official / Община Созопол, интернет адрес –https://www.youtube.com/channel/UCfNVslmvLWvN80lvQCOnf5w- Приключване на публичното обсъждане на 29 януари 2021г. до 17.00 ч. и съставяне на протокола, с отразяване на всички получени до момента предложения, мнения и становища.Проектобюджет 2021, интернет адреси, формуляри - на следния линк: https://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=10155:-2021&catid=199:2012-04-11-07-38-51&Itemid=120

2021-01-14 / Две пътни отсечки остават затворени


Категория: Община Созопол

Затворени остават пътните отсечки Присад - Димчево и Габър - Дебелт.

2021-01-13 / Собствениците на МПС могат да плащат своите данъци за 2021г.


Категория: Община Созопол


Уведомяваме собствениците на МПС на територията на община Созопол, че могат да плащат определените им данъци за 2021 година на касите на Местни данъци и такси при Община Созопол, Кметство Черноморец и Кметствата по населени места по следните начини:


- по банков път;


- чрез посредници – Easy pay, Fast pay, ДСК и Български пощи.


Напомняме на собствениците с неплатени задължения към 2020 г., че могат да ги платят по гореописания начин след издаден Акт за установяване на задължения по декларация преди изпращането им за принудително събиране от Частен съдебен изпълнител.


2021-01-13 / СЪОБЩЕНИЕ,


Категория: Община Созопол

Във връзка с нормализирането на пътната обстановка, днес 13.01.2021г. /сряда/ Детска млечна кухня в гр. Черноморец ще предоставя храна.

2021-01-13 / Съобщение за пътната обстановка


Категория: Община Созопол

РУ Созопол уведомява, че към момента затворени пътни участъци остават Извор-Зидарово и Габър-Дебелт.

2021-01-12 / СЪОБЩЕНИЕ,


Категория: Община Созопол


Във връзка с усложнената метеорологична обстановка на територията на Бургаски регион, ОДМВР - Бургас информира, че са затворени следните пътища- Бургас – Созопол в двете посоки / в това число Созопол – Черноморец/, като спирането на автомобилния трафик се осъществява на пътен възел кв. „Крайморие” / обходен маршрут : Бургас – с. Маринка – Паничарска рампа – с. Ново Паничарево – с. Ясна поляна – Приморско – Созопол/

- подхода към с. Драчево, общ. Средец

- с. Извор – с. Зидарово


- двата подхода към с. Равадиново, общ. Созопол / по пътя от Бургас – пътен възел Созопол, вътрешния път между местността „Куку баир” към с. Равадиново/ - обходен маршрут с. Маринка – Ново Паничарево – с. Ясна поляна – с. Веселие – с. Равадиново

ОДМВР – Бургас призовава водачите да не предприемат пътувания към посочените места освен в изключително належащи случаи!

2021-01-12 / ЗАПОВЕД №8-Z-52/ 12.01.2021 г.


Категория: Община Созопол


ЗАПОВЕД


№8-Z-52/ 12.01.2021 г.


НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.105 ал.3 от Закона за предучилищното и училищно възпитание


НАРЕЖДАМ:  1. Преустановяване на учебните занятия за учениците от ПГ, първи до четвърти клас на 13.01.2021г. в училищата ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово и ОбУ „Христо Ботев“ с. Росен.

  2. Да се даде възможност на учениците от първи до четвърти клас от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Созопол (по желание на родители), живущи в село Равадиново, да се обучават в електронна среда от разстояние.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училищата за организация, сведение и изпълнение. Контрол по заповедта ще осъществявам лично.


ТИХОМИР ЯНАКИЕВ  /п/


Кмет на община Созопол2021-01-12 / СЪОБЩЕНИЕ.


Категория: Община Созопол

На 13.01.2021г. /сряда/ Детска млечна кухня в гр. Черноморец няма да предоставя храна, предвид влошената пътна обстановка. Купоните ще бъдат презаверени.

2021-01-12 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Созопол

Обходният маршрут за пътуващите Бургас - Созопол към момента е: Крайморие - Маринка - Ново паничарево - Ясна поляна - Приморско.

2021-01-12 / Обявява се частично бедствено положение в с. Равадиново


Категория: Община Созопол

Временно е затворен за движение главният път Созопол-Черноморец, затворен е и вътрешният път между двата града.


Обявява се частично бедствено положение в землището на с. Равадиново за срок от 48 часа, съгласно Заповед на Кмета на община Созопол № 8-Z-51/12.01.2021г.


Причина за това са продължителните и обилни валежи, довели до увеличен приток на язовирите „Факуда“ и „Синята вода“. В изпълнение е Авариен план за защита при бедствия в част „План за защита при наводнения“. Извършват се неотложно-аварийни дейности с цел овладяване на кризисното положение.


Основните входно-изходни артерии на с. Равадиново ( Златна рибка- Равадиново и пътя през м. Куку баир) са затворени.


Движението се пренасочва по обходните маршрути Равадиново-Веселие-Росен-Отманли и Равадиново-Веселие-Ясна поляна-Приморско.