Вход за потребители              

2019-05-21 / У В Е Д О М Л Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Поради възникнала техническа повреда на специализираните автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване , Община Елхово информира, че е възможно в дните 22.05.2019г. и 23.05.2019г. да настъпи временна промяна в графика по обслужване на съдовете за битови отпадъци. В случай,че настъпи забавяне при извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване , същите ще бъдат извършени в рамките на текущата седмица.          Предвид на това разчитаме на вашето съдействие и разбиране за създаденото временно  неудобство.  

2019-05-21 / У В Е Д О М Л Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Община Елхово уведомява всички жители на града, че във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул.“Търговска“, гр.Елхово“ с изпълнител „В и К“ЕООД-гр.Ямбол, от 27.05.2019г. /понеделник/  ще бъде затворена отсечката на ул.“Търговска“ от ул.“Сан Стефано“ до ул.“Вардар“.          Призоваваме живущите на ул.“Търговска“ в горецитирания участък да освободят от автомобили пътното платно за извършване на  строително- монтажните работи по подмяната на водопровода.          Приблизителния срок за изпълнение на горепосочения участък е 15 /петнадесет/ работни дни.            Разчитаме на вашето разбиране за създаденото временно  неудобство.  

2019-05-21 / Извлечение от Определение за одобряване на споразумение от 17.04.2019г. по НОХД № 178/2019 год. по описа на РС- гр. Елхово


Категория: Община Елхово

  Определение за одобряване на споразумение от 17.04.2019г. по НОХД № 178/2019 год. по описа на РС- гр. Елхово, с която на: ДАВИД ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИЕВ роден на *****г.  в гр. Елхово е наложено наказание  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.

2019-05-20 / У В Е Д О М Л Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Община Елхово уведомява жителите, че на 21.05.2019 г. (вторник) ще се извършват дезакаризационни мероприятия(пръскане) срещу кърлежи на зелени площи на територията на града. Терените ще се обработват с препарата „Сайръс 10 EB”. В тази връзка, Община Елхово призовава гражданите да се съобразят с информационните табели, които ще бъдат поставени на обработените с препарата места, и да не навлизат в рамките на 24 часа след пръскането.

2019-05-17 / С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Във връзка със започване на лятно-есенна кампания по прибирането на селскостопанската реколта община Елхово уведомява всички земеделски производители, че през землищата на населените места преминават електропроводи  високо напрежение, собственост на ЕСО-ЕАД, Мрежови експлоатационен район –Бургас. Високогабаритната техника /комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки  и др./ да се ползват с повишено внимание. Всички земеделски стопани да инструктират и запознаят работниците и служителите си  с опасностите при работа в близост до електропроводни  линии и тоководещи части под напрежение. При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл.620 от Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии от лицата, извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да се преустанови работа и да се  потърси съдействие на следните телефони:0878 31 57 84, 056/851 741/централа МЕР Бургас, 0885 799 255, 046/686 701.