Вход за потребители              

2019-12-12 / Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 19 декември 2019 г.


Категория: Община Елхово

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ ДО г-н /г-жа/………………………….                                                                 област с административен  център  гр. Ямбол   П  О  К   А  Н  А № 3 /20.12.2019 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 19.12.2019 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 3-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния   Д Н Е В Е Н  Р Е Д:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2019 година ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово             2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2020 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на община Елхово за 2020 година ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово    3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово    4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна възрастта на ползвателите  в   Център за социална рехабилитация и интеграция на деца […]

2019-12-11 / СЪОБЩЕНИЕ


Категория: Община Елхово

ОДОБРЯВАМ:/П НЕ СЕ ЧЕТЕ/ ПЕТЪР КИРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО С П И С Ъ К на гражданите картотекирани съгласно изискванията на чл.4, ал.2, ал.3, чл.6 и чл.7, ал.2 от Наредба №11 от 20.06.2005г. на ОбС-Елхово за реда за управление и разпореждане с общински жилища с протокол  №3 от 03.12.2019г. V група – чл.6, ал.1, т.5 от НРУРОЖ – заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.16 5.подгрупа 1.Кристина Стоянова Никова – гр.Елхово, ж.к.“Изгрев“бл.15, вх.Б, ет.4, ап.22 /едночленно семейство/ Председател на Общинската комисия:/ п не се чете /                                       /П.Кючукова/

2019-12-05 / Съобщение от ОДМВР-Ямбол


Категория: Община Елхово

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол напомня, че: 1. Заявление за подмяна на български лични документи може да се подаде преди изтичане на срока на документите. 2. Гражданите с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената: – Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол; – Районно управление – Елхово; – Районно управление – Стралджа. 3. Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт.

2019-12-05 / Община Елхово организира тържествено запалване светлините на коледната елха на Централен площад


Категория: Община Елхово

Община Елхово организира на 06.12.2019г. от 17.00 часа тържествено запалване светлините на коледната елха на Централния площад пред сградата на община Елхово, с което ще бъде поставено началото на коледните празници. В музикално – танцовата програма участие ще вземат децата от ДГ „Невен”, ДГ „Надежда” и танцовите състави при ЦПЛР- Общински детски комплекс – Елхово. За радост на малки и големи, специално от далечна Лапландия ще пристигне Дядо Коледа, който ще поздрави присъстващите и ще им пожелае Весели празници.

2019-12-05 / С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Категория: Община Елхово

Община Елхово на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма оповестява, че със заповед № РД-919/02.12.2019 г. на кмета на община Елхово се  прекратява категорията на заведение за хранене и развлечения определена с удостоверение за категоризация № 226 от 26.02.2019 г. издадено от кмета на община Елхово.