Вход за потребители              

2019-05-21 / Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ отново помага на Община Драгоман в борбата й с водния проблем


Категория: Община Драгоман

 

Днес, 21.05.2019г. бе направена първа копка от изпълнението на проект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Неделище" II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 м. на гр. Драгоман ”, чието финансиране бе осигурено по линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Г-н Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман, приветства гостите на събитието, сред които бяха г-н Васил Цветков – народен представител от 44-тото Народно събрание на Р. България, г-н Николай Николов – зам.областен управител на Софийска област, г-н Никола Нитов - управител на Областното дружество „ВиК" ЕООД - София, г-н Райчо Соколов – общински съветник, г-н Любомир Лазаров - управител на фирма „ЛЮНИК“ ЕООД – изпълнител на обекта, г-н Цветилиян Йончев – главен проектант в екипа, изготвил работния проект, г-жа Верка Костова – представител на строителния надзор и др., както и представители на общинска администрация Драгоман.

Настоящият проект касае реконструкцията на тласкателния водопровод от Помпена станция „Неделище II-ри подем до Напорния резервоар с обем 2000м3 на гр. Драгоман. Проектното трасе преминава предимно в сервитута на държавен път III клас Драгоман - Трън, полски пътища по КВС и общински имоти - публична собственост. Целта на трасето е да бъде лесно достъпно за поддръжка и експлоатация. Тласкателният водопровод е с дължина 3920 м.

С изпълнението на този проект жителите на град Драгоман ще бъдат с крачка по – близо до окончателното решаване на натрупаните проблеми във ВиК сектора, а след това общинска администрация Драгоман ще насочи усилията си към подмяната на вътрешния водопровод на гр. Драгоман и увеличаването на дебита на водата чрез резервни водоизточници, за които вече е направено хидрогеоложко проучване.

заглавна

2019-05-21 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

площадка

2019-05-20 / Съобщение


Категория: Община Драгоман

СУ

2019-05-20 / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА


Категория: Община Драгоман

2019-05-17 / Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България


Категория: Община Драгоман

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Драгоман, за периода 20-23 май 2019 г. 

 

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 09:30 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./   На 21.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 22.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 23.05.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Големо Малово:   Упи І-340,Кв.32а, Упи Хi-92,Кв.15

 

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ - Василовци, Общ. Драгоман:   Упи Vi-84 Кв.10, Упи Vііі-149, Кв.20

 

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ - Мало Малово:   Упи Iv-15

 

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ - Раяновци, Общ. Драгоман

 

На 20.05.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ - Цръклевци

 

На 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ - Драгоман: Люлин, Мусала, Поток, Свети Иван Рилски, Струма, Упи Х-966 Кв.105, Шейново


2019-05-17 / Байк и Рън за Чепън 2019г.


Категория: Община Драгоман

2019-05-17 / Машинно гласуване


Категория: Община Драгоман

2019-05-16 / Областно състезание " Млад огнеборец"


Категория: Община Драгоман

За първа година в община Драгоман бе сформиран младежки противопожарен отбор " Млад огнеборец" в състав от 12 деца на възраст от 12 до 16 години.
Под ръководството на Благовест Найденов- инспектор РС ПБЗН- гр. Сливница децата бяха тренирани и обучени и на 15.05.2019 г. взеха участие в областно състезание " Млад огнеборец", което се проведе в гр. Правец.
В състезанието взеха участие 11 отбора от общините в софийска област, които се състезаваха в две дисциплини- “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 m щафетно бягане с препятствия”.
Мероприятието протече с много емоция, вълнение и спортен хъс.
Община Драгоман благодари на децата за проявената дисциплина и положените усилия, както и на РС ПБЗН- гр. Сливница за старанието и отличната подготовка на отбора!
Младежкия противопожарен отбор с подкрепата на община Драгоман ще продължи да се развива и участва и в бъдещи състезания!


mlad ogneborec

2019-05-15 / Съобщение - Железопътна секция София


Категория: Община Драгоман

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам:  • На 27.05.2019 г. в гара Драгоман от 1-ви до 6-ти коловози.

  • На 29.05.2019 г. в междугарието Драгоман — Калотина.

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат НАСА 360СЛ.