Вход за потребители              

2019-05-20 / „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над ул. "Люляк" в кв. 29 ”- гр. Доспат"


Категория: Община Доспат

„Възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над ул. "Люляк" в кв. 29 ”- гр. Доспат"

2019-05-16 / След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация


Категория: Община Доспат

След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация

2019-05-15 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.39.72, М. "КЕЛЕБЕКА", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЛАВЕЙ СИВЧЕВ


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.39.72, М. "КЕЛЕБЕКА", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЛАВЕЙ СИВЧЕВ

2019-05-15 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 06700.11.249 И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 06700.11.536, М. "ДООЙЧЕВИЦА", ЗЕМЛИЩЕ НА С. БАРУТИН С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ХИДРОЕНЕРДЖИГРУП" ООД, ЕИК 200688940, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОСЕН МАРИНОВ


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 06700.11.249 И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 06700.11.536, М. "ДООЙЧЕВИЦА", ЗЕМЛИЩЕ НА С. БАРУТИН С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ХИДРОЕНЕРДЖИГРУП" ООД, ЕИК 200688940, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОСЕН МАРИНОВ

2019-05-15 / СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.160.331 И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.160.398 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА, М. "НОВОТО", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ РУМЕН ВЪЛНЕВ


Категория: Община Доспат

СЪОБЩЕНИЕ: ИЗРАБОТЕН Е ПУП-ПРЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.160.331 И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 23025.160.398 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА, М. "НОВОТО", ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. ДОСПАТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ РУМЕН ВЪЛНЕВ

2019-05-14 / Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


Категория: Община Доспат

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

2019-05-13 / Заповед: Определяне на специализирана избирателна секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението


Категория: Община Доспат

Заповед: Определяне на специализирана избирателна секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

2019-05-13 / Съобщение: Със заповед № А-247 от 08.05.2019 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 23025.44.136, образуващ УПИ-I-44.136, м. "Чинлий" по плана на гр. Доспат, с възложител Севдалин Пашов


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-247 от 08.05.2019 г. е одобрен проект ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 23025.44.136, образуващ УПИ-I-44.136, м. "Чинлий" по плана на гр. Доспат, с възложител Севдалин Пашов

2019-05-13 / Съобщение: Със заповед № А-245/08.05.2019 г. е одобрен ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.60, образуващ УПИ-XXIX-60, кв. 29 по плана на град Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: Със заповед № А-245/08.05.2019 г. е одобрен ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.60, образуващ УПИ-XXIX-60, кв. 29 по плана на град Доспат

2019-05-09 / ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“


Категория: Община Доспат

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ и ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

2019-05-09 / РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 742 ДО № 755, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 25.04.2019 г.


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 742 ДО № 755, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 25.04.2019 г.

2019-04-30 / ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЖАРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ ПЕРИОД


Категория: Община Доспат

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЖАРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

2019-04-25 / ТП НА НОИ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ДОСПАТ


Категория: Община Доспат

ТП НА НОИ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПРИЕМНА В ОБЩИНА ДОСПАТ

2019-04-25 / Уведомление: Издадена е заповед относно отчуждаване на имоти във връзка с одобрен ПУП-ПП за "Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат, м. Каркъма"


Категория: Община Доспат

Уведомление: Издадена е заповед относно отчуждаване на имоти във връзка с одобрен ПУП-ПП за "Изграждане на пешеходна алея до брега на язовир Доспат, м. Каркъма"

2019-04-23 / Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет Доспат на 25 април 2019 година


Категория: Община Доспат

Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет Доспат на 25 април 2019 година

2019-04-22 / Обява: Търсят се обществени възпитатели


Категория: Община Доспат

Обява: Търсят се обществени възпитатели

2019-04-17 / До 11 май избирателите с трайни увреждания могат да заявят гласуване с подвижна избирателна кутия


Категория: Община Доспат

До 11 май избирателите с трайни увреждания могат да заявят гласуване с подвижна избирателна кутия

2019-04-16 / Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" е активен за справки в избирателните списъци


Категория: Община Доспат

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" е активен за справки в избирателните списъци

2019-04-16 / Заповед относно: Премахване на паянтова постройка, с неустановен собственик, попадаща в имотен идентификатор 23025.501.254


Категория: Община Доспат

Заповед относно: Премахване на паянтова постройка, с неустановен собственик, попадаща в имотен идентификатор 23025.501.254

2019-04-15 / Протокол по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на земеделски земи от ОПФ


Категория: Община Доспат

Протокол по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на земеделски земи от ОПФ

2019-04-15 / Над 900 фиданки засадиха работници към социално предприятие в Община Доспат (обновена на 17 април)


Категория: Община Доспат

Над 900 фиданки засадиха работници към социално предприятие в Община Доспат (обновена на 17 април)

2019-04-15 / Публично обсъждане за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Доспат


Категория: Община Доспат

Публично обсъждане за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Доспат

2019-04-15 / ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 26 МАЙ 2019 ГОДИНА

2019-04-12 / На 16 април са консултациите с политическите партии за определяне на съставите на СИК за предстоящите избори за членове на Европейския парламент


Категория: Община Доспат

На 16 април са консултациите с политическите партии за определяне на съставите на СИК за предстоящите избори за членове на Европейския парламент

2019-04-11 / Открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект и авторски надзор при изпълнение на проекти : „ Ремонт на ОУ „ Никола Вапцаров” - с.Барутин и „Ремонт на ОУ „ Васил Левски” с.Змейца, община Доспат ”


Категория: Община Доспат

Открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект и авторски надзор при изпълнение на проекти : „ Ремонт на ОУ „ Никола Вапцаров” - с.Барутин и „Ремонт на ОУ „ Васил Левски” с.Змейца, община Доспат ”

2019-04-10 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, ляв приток на река Осинска, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, ляв приток на река Осинска, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си

2019-04-10 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Сърнена (Караджа дере), с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Сърнена (Караджа дере), с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си

2019-04-09 / Заповед: Относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в Община Доспат


Категория: Община Доспат

Заповед: Относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в Община Доспат

2019-04-08 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мурсалка, ляв приток на река Сърнена (Караджа дере) с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Мурсалка, ляв приток на река Сърнена (Караджа дере) с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация

2019-04-08 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система – село Цръ


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система – село Цръ

2019-04-08 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система – село Бар


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система – село Бар

2019-04-08 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект притоци на река Черешковица, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект притоци на река Черешковица, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна си

2019-04-05 / Обявление: Непрекъснато се приемат заявления за услугата "Топъл обяд"


Категория: Община Доспат

Обявление: Непрекъснато се приемат заявления за услугата "Топъл обяд"

2019-04-05 / Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. № РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти, притоци на река Доспат, с цел зауства


Категория: Община Доспат

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-228/05.09.2018 г., коригирано с вх. № РР-01-228(4)/15.11.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти, притоци на река Доспат, с цел зауства

2019-04-05 / Решения на Общински съвет Доспат от № 723 да № 741 от 29 март 2019 г.


Категория: Община Доспат

Решения на Общински съвет Доспат от № 723 да № 741 от 29 март 2019 г.

2019-04-03 / Уведомление: относно инвестиционно предложение "Градоустройствено решение - нов градски център на град Доспат"


Категория: Община Доспат

Уведомление: относно инвестиционно предложение "Градоустройствено решение - нов градски център на град Доспат"

2019-04-03 / Уведомление с вх.№ КПД -11-193 /28.03.2019 г. за инвестиционно предложение : „ Градоустройствено Решение – Нов градски център на гр.Доспат „с възложител Община Доспат , община Доспат,област Смолян


Категория: Община Доспат

Уведомление с вх.№ КПД -11-193 /28.03.2019 г. за инвестиционно предложение : „ Градоустройствено Решение – Нов градски център на гр.Доспат „с възложител Община Доспат , община Доспат,област Смолян

2019-04-03 / Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система - град Дос


Категория: Община Доспат

Съобщение: Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Доспат, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Канализационна система - град Дос

2019-04-01 / Заповед, относно образуване на избирателни секции на територията на община Доспат за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 год.


Категория: Община Доспат

Заповед, относно образуване на избирателни секции на територията на община Доспат за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 год.

2019-03-25 / Собствениците на домашните животни са длъжни да почистват животинските отпадъци при придвижването им. Задължават се също да придружават животните до напускането на населеното място.


Категория: Община Доспат

Собствениците на домашните животни са длъжни да почистват животинските отпадъци при придвижването им. Задължават се също да придружават животните до напускането на населеното място.

2019-03-22 / Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 25.03.2019 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат


Категория: Община Доспат

Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 25.03.2019 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат

2019-03-22 / Заседание на Общински съвет Доспат на 29 март 2019 г. ... ДНЕВЕН РЕД


Категория: Община Доспат

Заседание на Общински съвет Доспат на 29 март 2019 г. ... ДНЕВЕН РЕД

2019-03-15 / ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН В ПЕРИОДА 15.03.2019 - 15.11.2019 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН В ПЕРИОДА 15.03.2019 - 15.11.2019 ГОДИНА

2019-03-14 / Заповед за отчуждаване на имоти собственост на физически и юридически лица за реализиране на общински обект "Изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат, м. "Каркъма", землище на град Доспат"


Категория: Община Доспат

Заповед за отчуждаване на имоти собственост на физически и юридически лица за реализиране на общински обект "Изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат, м. "Каркъма", землище на град Доспат"

2019-03-14 / МОТИВИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИЕТИ И НЕПРИЕТИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ И ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ПРОЕКТ ОПРГТ


Категория: Община Доспат

МОТИВИРАНА СПРАВКА ЗА ПРИЕТИ И НЕПРИЕТИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ И ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ПРОЕКТ ОПРГТ

2019-03-06 / РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 707 ДО № 722, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 53 ОТ 26.02.2019 ГОДИНА


Категория: Община Доспат

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ОТ № 707 ДО № 722, ВЗЕТИ С ПРОТОКОЛ № 53 ОТ 26.02.2019 ГОДИНА

2019-02-28 / Съобщение: със заповед № А-116/25.02.2019 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор 23025.501.250, образуващ УПИ-III-250, кв. 2 по плана на гр. Доспат с възложител Община Доспат


Категория: Община Доспат

Съобщение: със заповед № А-116/25.02.2019 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор 23025.501.250, образуващ УПИ-III-250, кв. 2 по плана на гр. Доспат с възложител Община Доспат

2019-02-28 / Съобщение относно изработен ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 187, участващ в УПИ-IX-187, кв. 39 по плана на с. Любча, с възложител Джамал Чаушев


Категория: Община Доспат

Съобщение относно изработен ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 187, участващ в УПИ-IX-187, кв. 39 по плана на с. Любча, с възложител Джамал Чаушев

2019-02-28 / Уведомление: До Евелина Св. Черкезова, собственик на 1 кв.м. от имот с идент.№ 23025.502.142 ( имот с проектен идент.№23025.502.1364 ) в кв.29 на гр.Доспат


Категория: Община Доспат

Уведомление: До Евелина Св. Черкезова, собственик на 1 кв.м. от имот с идент.№ 23025.502.142 ( имот с проектен идент.№23025.502.1364 ) в кв.29 на гр.Доспат

2019-02-28 / ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


Категория: Община Доспат

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ