Вход за потребители              

2019-10-22 / ЗАПОВЕД № 1587


Категория: Община Велинград

Posted in Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19   З  А  П  О  В  Е  Д № 1587 гр. Велинград, 22.10.2019 г.   Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и [...]

2019-10-17 / ЗАПОВЕД №1548


Категория: Община Велинград

Posted in Заповеди

Заповед

2019-10-17 / ЗАПОВЕД №1547


Категория: Община Велинград

Posted in Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 З А П О В Е Д №1547,  гр. Велинград,  17.10.2019 г.     С Протокол от 04.10.2019 г. на РУ Велинград към ОД на МВР е извършена проверка [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 233/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 232/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 231/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 230/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

        На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 229/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

2019-10-16 / РЕШЕНИЕ № 228/15.10.2019г.


Категория: Община Велинград

Posted in Решения

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

2019-10-16 / Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Септември 2019 г.


Категория: Община Велинград

Posted in БюджетОтчет за изпълнение на бюджета

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]