Вход за потребители              

2021-11-05 / Трети мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

Комитетът по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите-членки по Европейската харта за местно самоуправление (Комитет за мониторинг) отговаря за наблюдението на прилагането на Хартата и нейния допълнителен протокол за правото на участие в делата на местните власти от държавите-членки на Съвета на Европа, които са ратифицирали тези правни инструменти. Той организира посещения за мониторинг и
изготвя доклади и препоръки за състоянието на местната и регионалната демокрация в засегнатите държави-членки, а също така разглежда конкретни въпроси, свързани с местната и регионалната демокрация. Чрез политически диалог след мониторинг, той гарантира, че препоръките му към държавите-членки се изпълняват.

Република България досега е била три пъти обект на мониторинг от страна на Конгреса за състоянието на местната и регионална демокрация и прилагането на Хартата.

Третият мониторинг се проведе през 14-15.12.2020 г., като делегацията се състоеше от двама докладчици - г-жа Брайани Рудкин (Великобритания) и г-жа Ранди Мондорф (Дания), г-жа Свитлана Перевертен - представител на Секретариата на Конгреса и г-н Николаос-Комнинос Клепас - член на Групата на независимите експерти към Европейската харта за местно самоуправление. Изготвеният обяснителен меморандум от посещението бе обсъден на 40-тата сесия на Конгреса през месец юни 2021 г. и бe приета Препоръка 460 (2021) „Мониторинг на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България". Обяснителният меморандум към препоръката в неофициален превод съдържа 45 страници. Официалният портал на Комитета за мониторинг с всички доклади за България и другите държави-членки може да намерите тук. Повече информация за предходните мониторингови мисии може да откриете тук.


 

  Предишна Следваща