Вход за потребители              

2016-05-03 / Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в Държавен вестник


Категория: Взаимодействие на различните нива на държавното управление

На 3-ти май 2016 г. Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт бе обнародван в бр. 34 на "Държавен вестник" от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Допълнителният протокол ще влезе в сила за Република България от 1-ви юли 2016 г. Текстът на документа е публикуван на следният ел. адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=103199  Текстът на Допълнителния протокол  може да намерите и на настоящия Портал, в рубриката "Библиотека", подрубрика "Законодателство" или на следния електронен адрес: http://self.government.bg/decentralization/?id=821&cid=&ssid=22&sid=21  Обяснителният доклад към протокола е публикуван на следния електронен адрес: http://self.government.bg/decentralization/?id=822&cid=&ssid=22&sid=21

 

  Предишна Следваща