Вход за потребители              

Председател: Гроздан Караджов - заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството 

 

Заместник-председател:  заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Заместник-председател: Даниел Панов - кмет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

Членове:

 заместник-министър на финансите

 заместник-министър на вътрешните работи

заместник-министър на образованието и науката

заместник-министър на труда и социалната политика

заместник-министър на здравеопазването

заместник-министър на културата

заместник-министър на младежта и спорта

  

Донка Михайлова - кмет на община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ

Иво Димов - кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ

Хасан Азис - кмет на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ

Златко Живков - кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ

Владимир Георгиев - кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ

Георги Димитров - кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ

Ивайло Симеонов - кмет на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ

Венцислав Спирдонов - председател на Общинския съвет на община Велико Търново