Вход за потребители              

2016-09-10 / Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и програма за нейното изпълнение


Приета с Решние на Министерския съвет № 735 от 08.09.2016 г. ...

2015-06-22 / Стратегия за децентрализация 2006-2015 г. и програма за нейното изпълнение


Приета с Решние на Министерския съвет № 424 от 05.06.2006 г.


Стратегията за децентрализация е важен програмен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, областното и общинското равнище на управление, целящи по-ефективното и качествено предоставяне на услуги на гражданите. Оптималното разпределение на правомощия между централната и местните власти е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в страната. Новият стратегически подход към децентрализацията изисква тя да се осъ ...


2015-06-22 / Актуализирана стратегия за децентрализация 2006-2015 г.


Приета с Решение на Министерския съвет №454 от 2 юли 2010 г.

...

 

1