Вход за потребители              

2016-02-17 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2016 г.


На 29 януари 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:


1.    Обсъждане и приемане на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Докладва: г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите

2.    Представяне и обсъждане на проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и проект на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г.
Докладва: г-н Иван Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

3.    Разни – Обсъждане и приемане на проект на Работна програма на СДДУ за 2016 г.
Докладва: Секретариатът на СДДУ

Материалът по т. 1 няма да бъде публикуван. Понастоящем законопроектът за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси е приет от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание.
Материалите по т. 2 са публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации. Тези материали ще бъдат публикувани в Портала за децентрализация след одобрението им от Министерския съвет.
Материалът по т. 3 ще бъде публикуван след одобрението на материалите по т. 2 от Министерския съвет.


 

Следваща