Вход за потребители              

2015-07-02 / Първо заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление за 2015 г.


На 26 май 2015 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за изпълнение на решенията на СДДУ, приети на заседанието на 26.05.2014 г.
Докладва: Секретариат на СДДУ


2. Представяне и обсъждане на проект на мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация  и Програмата за нейното изпълнение за 2014 г. (докладът ще бъде публикуван след одобряването му на заседание на Министерския съвет)
Докладва: Представител на Кооперация „София консултинг груп”


3. Обсъждане и приемане на проект на Работна програма на СДДУ за 2015 г.
Докладва: Секретариат на СДДУ


4. Обсъждане на становища относно предложенията за законови промени за  децентрализиране на общините, чрез предоставяне на повече функции и ресурси на кметствата.
Докладва: Секретариат на СДДУ, г-н Делчо Делчев, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на кметствата в България, представяне на становища от МРРБ, МФ, НСОРБ


5. Информация относно разработване на проект на Стратегия за децентрализация (2016-2025 г.) и проект на Програма за изпълнението на Стратегия за децентрализация (2016-2019 г.)
Докладва: Секретариат на СДДУ


6. Разни 

  Предишна Следваща