тест
Вход за потребители              

2011-07-29 / Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г. / Годишни доклади за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация


С Решение № 570 от 28 юли 2011 година Министерския съвет одобри Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.
Структурата на доклада включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация през 2010 г., сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.
Вниманието на всички водещи и отговорни институции през 2010 г. бе насочено към разширяване на процеса на децентрализация, макар и с по-бавни темпове, свързани с обективни причини от влиянието на глобалната финансова и икономическа криза, посочени в изложението.
Тази възможност предоставена на отговорните институции е свързан ...

Изтегли документа

2010-12-17 / Дневен ред на заседанието / Заседание на Съвета по децентрализация на 17 декември 2010 г.


...

Изтегли документа

Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3   


Доклад за извършената дейност по изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво   


Доклад относно създаване на Работна група за разработване на Концепция за реформа на областното ниво на управление   


Информация за визията на Закона за регионалното развитие за субординация и координация на стратегическите и програмни документи за регионално развитие   


Информация относно изпълнението на мярка 4, приоритет 3, цел 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация «Предоставяне на права на общинските съвети да въвеждат местни преференции за клас инвеститори, по аналогия със Закона за насърча   


 

  Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следваща