Вход за потребители              

2018-09-18 / Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства


Категория: Основни документи

Настоящият доклад е изготвен от Центъра за изследване на демокрацията и анализира потенциалните ползи и пречките пред децентрализацията на електроснабдяването в България. Въпреки постепенното отпадане на досегашните държавни стимули за развитието и експлоатацията на електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници, държавата няма готовност да ги замени с нови схеми за подпомагане на декарбонизацията на електроенергийната система, които същевременно да гарантират сигурността на доставките. Най-прекият път за намаляване на въглеродните емисии в електроенергийния сектор би бил да се използва значителният потенциал на страната за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми източници. Докладът съдържа 58 стр.

Изтегли документа

 

  Предишна Следваща