Вход за потребители              

2013-07-05 / Становище на Комитета на регионите относно „Децентрализацията в Европейския съюз и мястото на местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“


Категория: Основни документи

Становището на тема „Децентрализацията в Европейския съюз и мястото на местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“ е прието на 100-ната пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 11-12 април 2013 г. Документът се състои от 16 стр. и съдържа следните основни точки: Ползи от децентрализацията; Принципната отговорност на КР в наблюдението на децентрализацията; Развитие на децентрализацията в Европа от последното становища на КР от 2005 г. насам; Децентрализация и финансова криза; Настоящо състояние на децентрализацията в Европа; Принципи за организация на местното и регионалното самоуправление; Многостепенното управление и връзката между ефективното и добре функциониращо регионално и местно самоуправление и правилното прилагане на принципа на субсидиарност; Финансова децентрализация; Децентрализация и стремежи към независимост; Визии за бъдещата Европа и Препоръки.


Изтегли документа

 

  Предишна Следваща