Вход за потребители              

2022-01-25 / Децентрализация и регионализация в България - доклад на ОИСР (на английски език)


Категория: Основни документи

През 2021 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представи свой доклад за България. Ето неговото резюме: "България постигна съществен напредък в своето териториално управление и социално-икономическо развитие. И все пак този напредък не успя да противодейства на големите и нарастващи териториални различия. За справяне с тях е нужно справяне с оставащите структурни предизвикателства, които може да бъдат ограничени от по-нататъшната трансформация, действията на правителството и регионалната устойчивост. Това също така ще зависи от преминаването от централно разработен подход към политиката за регионално развитие към такъв, който включва принос на по-ниските нива на управление и внимателно отчита регионалните специфики. Подобна промяна, съчетана със съживен модел на многостепенно управление за укрепване на регионалното и общинско управление, може да генерира по-балансирано регионално развитие и приобщаващ растеж в България. Това проучване на многостепенно управление разглежда пътищата, които българските национални власти и тези на по-ниските нива на териториално управление биха могли да предприемат, за да осигурят териториално базирано регионално развитие и управление. То набляга на всеобхватен, но постепенен подход към реформите за децентрализация и регионализация за генериране на по-ефективно и балансирано регионално развитие."
Докладът съдържа 214 стр. и може да бъде прочетен на следния електронен адрес: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/decentralisation-and-regionalisation-in-bulgaria_b5ab8109-en#page1

Изтегли документа

 

Следваща